Annons
X
Annons
X

BigMacmedquinoagörsuccé

EnBigMacmedquinoa?DennauddakomboärnumeraverklighetsedanhamburgerkedjansnyakonceptMcDonald'sNextnyligenöppnadesinförstarestaurangiHongkong.

BlirBigMacmedquinoenhit?

BlirBigMacmedquinoenhit?

Företagetbeskriversatsningensom”enmilstolpe”,ochvisstärdetstoraförändringarsomskett.Denröd-gulafärgskalanochdetstarkaljusetharersattsmedglas-ochstålinteriörerochdämpadbelysningsomramarindetöppnaköketmedenstorsalladsbariblickfånget.Andranyheterärbordsserveringefterklockan18samtkonceptetCYT(”createyourtaste”)somlåtergästenskräddarsysinhamburgarepåentouchscreen.

McDonald'sNextärredanenframgångiHongkong.FöretagetharännuintemeddelatvarochnärnästaNextskaöppnas.

Villduläsaflerliknandeartiklar?FöljSvDPerfectGuidepåFacebook!

Annons
X
Annons
Annons
X

BlirBigMacmedquinoenhit?

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X