Annons
X
Annons
X

BeatlesturisterväljerfelAbbeyRoad

OmduskatillAbbeyRoadskaduinteåkatillAbbeyRoad.

OmduskatillAbbeyRoadskaduinteåkatillAbbeyRoad. Foto: SCANPIX

InspelningsstudionAbbeyRoad,därBeatlesspeladeinmajoritetenavsinaskivor,blevvärldskändiochmedomslagsbildentillskivanmedstudionsnamnfrån1969.

PådenklassiskabildenpromenerarJohn,Paul,GeorgeochRingoöverettövergångsställeutanförstudionochidagärdetmångaLondonturistersomgörexaktsammasaksomdefyrabeatlarnasamtidigtsomdelåtersigfotograferas.

ProblemetärbaraattmångaturisteråkertilltunnelbanestationenAbbeyRoadsomliggeriettindustriområde14kilometerifrångatanAbbeyRoad.

Annons
X

ParamjeetKaursomjobbarpåtunnelbanestationenAbbeyRoadsägertilldennorskatidningenVerdensGangatthanserminsttioförvirradeBeatlesturistervarjedag.

TunnelbanestationenvidgatanAbbeyroadheterStJohn'sWood.

Respress

Annons
Annons
X

OmduskatillAbbeyRoadskaduinteåkatillAbbeyRoad.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X