Annons
X
Annons
X

Banco fonder vill inte tala om kontroversen i Ghana

Folksam och Robur, som äger aktier i båda bolag, uppger att de följer utvecklingen.

– Vi är fortfarande i informationsfasen, säger Carina Lundberg, etikansvarig på Folksam kapitalförvaltning.

Det var i mitten av februari som SVT sände en dokumentär av Uppdrag granskning om gruv- industrin i Ghana. Enligt reportaget har kunder till Atlas Copco och Sandvik i Ghana gjort sig skyldiga till miljöförstöring och brott mot de mänskliga rättigheterna. Bland annat anklagas kunden Ashanti för miljöförstöring och misshandel av lokalbefolkningen.
För drygt två veckor sedan mötte Banco fonder Atlas Copcos koncernledning för en diskussion om etiska frågor. På plats var bland andra bolagets koncernchef Gunnar Brock och informationschef Annika Berglund.
Vid mötet diskuterades behovet av en etisk koncernpolicy och en handlingsplan för hur bolaget ska hantera relationer med sin kunder i tredje världen.
Några konkreta diskussioner om företagets kunder i Ghanas gruvindustri förekom dock inte.

Annons
X

– Vi diskuterade hur frågan
ska hanteras generellt. Inte specifikt om Ghana, säger Tonika Hirdman, etikansvarig på Banco.

Men är det inte ert ansvar att ta reda på vad som verkligen händer i Ghana?

– Nej, som etisk fond är vår uppgift att se till att företag hanterar riskerna med kunder i tredje världen och den negativa publicitet som kan kopplas samman med den här typen av uppgifter.
Sedan tv-reportaget sändes har Atlas Copco skickat ner en av sina toppchefer till Ghana och skrivit en preliminär rapport som gått ut till ägarna. Bolagets informationschef Annika Berglund ska i veckan resa ner för att för första gången träffa människorättsorganisationer på plats.

Sandvik har skickat ner två personer och förbereder för närvarande en rapport. Bolaget har bland annat mött representanter från människorättsorganisationen Wacam i Ghana.

– Det står redan nu klart att många av påståendena i Uppdrag gransknings reportage ligger en bra bit från verkligheten, säger Heléne Gunnarson, informationschef på Sandvik.
På Folksam och Robur
avvaktar man resultaten och tar även in information från annat håll. Om man tänker agera är dock en öppen fråga.

Jonas Leijonhufvud

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X