Annons
X
Annons
X

Attendoskabetalaföravtalsbrott

VårdföretagetAttendoskabetala2,8miljonerkronortillNorrköpingskommunsedandetvisatsigattdenprivatavårdgivarenharhaftförlitepersonal.Attendosboendenhadeintedenbemanningsomdeskullehaenligtavtaletmedkommunen.

Av TT
(uppdaterad)

EnligtAttendospresschef,CharlotteNäsströmMorén,beroddedettapåattkommunenplötsligtändrademetodenförhurpersonaltäthetskulleredovisas,skriverNorrköpingsTidningar.

KommunenharbeslutatattåtertatvåavAttendosäldreboenden.

StockholmTT

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X