Annons
X
Annons
X
Kultur
Krönika

Karoline Eriksson: Allapratarfiktionochförtal

(uppdaterad)

FörrafredagenhadeMånsMånssons”Hassel–privatspanarna”SverigepremiärpåGrandiStockholm(kommersimultantpåbio,vodochdvdnästavecka).Lars-ErikBerenettåtervändertillrollensomRolandHassel–härskickligtrycktursinvanligakontext–enpolissomintekansläppaPalmemordet.Detär”enovanligfilm,närmastnaivistisk”förattciteraprivatspanarenSvenAnér,somharencameo-roll .

Jagångrarbittertattjagintegickditeftersomdenefterföljandefrågestundenverkarhavaritenavårhundradetshittillsmestminnesvärda.BlandannatnamngavAnérdenhananserärmördaren,livefrånscenen(”Detblevenapplåd”,skriverhannöjtpåsinblogg.)

Vårförrestatsministerförekommeritvåfilmerunderhösten.Tyckerjag,menommanvärderarpublicistiskarösterutifrånderastyngd,råderdetjustnumedialkonsensusomattOlofPalmeförekommeritrefilmer.”Palme”,”Hassel–privatspanarna”och”Callgirl.”

Annons
X

SjälvharjagfortfarandeingaproblemmedattseMagnusKreppersomenarketypisk,symbolisk,statsminister,ävenomjagfattaratthanlånatattributfrånOlofPalme.LiksomDagMalmbergsomspelar”oppositionsledaren”(somocksåköpersexifilmen)harlånatdrag,merrentfysiska,frånThorbjörnFälldin.

Somfilmskribentochfilmvetareärjaggladöverdetsenasteåretsallafilmdebatter.Justnuärfråganomgränsenmellanfiktionochförtalpåfilmöverallt.Detvorehögintressantattsehurmanjuridisktbedömerdengränsen,omnu”Callgirl”bliretträttsfall.Ävenomjagönskarattdebattenhandlatomgenerellt,patriarkaltförtryckistället.”Medtankepåattfilmenheter’Callgirl’–ärdetinteväldigtmycketsnackomgubbarna?”twittradeAnnikaLantzionsdags.

Att”Callgirl”ärenoärligfilmsomintevågarståförvaddensäger,ärjustnuenvanligåsiktimedierna.Desvenskamedierna.EnrelevantfrågahäräromproduktionsbolagetGaragefilmochMikaelMarcimain,nyligenregiassistentpå”Tinker,tailor,soldier,spy”,speladeinjätteprojektet”Callgirl”medendasteninhemskpublikiåtanke.

”Callgirl”fickettfantastisktmottagandepåfilmfestivaleniTorontoibörjanavseptember(denvannkritikerjurynsdebutantpris.)”TrotsenheldelnakenhetärMarcimainstonfallaldrigsensationalistiskt”,skrevHollywoodReporter.Varietytyckteatt”MikaelMarcimainsmästerligalångfilmsdebutärenköttig,aldrigsensationalistiskpolitiskthriller”.Recensenternauppfattadeingaanspelningarpåhistoriskapersoner.Innebärdetattdelästefilmenfelaktigt?

”DetärPalmehajpjustnu”,förattciteraenkollega.OchdetärinteendagförsentattSverigejobbarvidaremeddetnationellatraumasomdetouppklarademordetär.26årsenareärvifortfarandeichockochserPalmehatareöverallt.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X