Annons
X
Annons
X

Aleniusärregeringenshjälpnärdetstormar

Duharsäkertsetthennepåtv-utanattreflekteraövervemhonegentligenär.TillvardagsärRobertaAleniusFredrikReinfeldts(M)presschef.Mennärdetstormarkringregeringenärdethonsomkallasinföratttafajtenmedmedierna.

RobertaAlenius.

RobertaAlenius. Foto: YVONNEÅSELL

FördensominteföljerpolitikeniyrketsägerkanskenamnetRobertaAleniusintesåmycket.Ikvarterenkringriksdagenärhondockettvälkäntansikte,ochförjournalisterkanenbrarelationmedden33-årigapresschefeninnebäraengylleneingångtillnågraavlandetsmäktigastemänochkvinnor.

Påvisitkortetstårdetpresschefåtstatsministern.Mendetärinteovanligtatthonävenryckerinnärdetstormarkringdenövrigaregeringen.NärförsvarsministerStenTolgfors(M)iförraveckanskulleförklaraturernakringdetsvensk-saudiskasamarbetetsåvardethonsomvakadeikulisserna:medbenkollpådenansattaministernpåpodiet-ochpåmediernasomutfördegrillningen.

DetvarävenunderhennesledningsomintervjunmellanFredrikReinfeldtochDN:sreporterladesutpåregeringskanslietshemsidaiettförsökattdementerastatsministernkontroversiellauttalandeomhyresrätter2011.

Annons
X

NamnetRobertaharhonfåttavsinfar,italienarensomvägrarflyttatillSverigepågrundavkylan.FöräldrarnaträffadespåetttågiRumänienochharvarittillsammansifyradecennier,pådistans.ValetattlåtaRobertaväxauppiSverigegrundadesigimodernsförkärlekförbekvämligheter,organisationochvälfungerandebarnomsorg,harRobertaAleniusberättatienintervjumedDagensNyheter.Honförklaradedåävenattdensplittradeuppväxtengetthennebreddadeperspektiv.

–Detärdenstoravinstenmedattvarahalvhel,sadehon.

SedandessharhonblandannathunnitmedattvarahandläggareförModeraternaiEuropaparlamentetochskattejuristpåErnst&Young.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  DetsenasteutspeletsigneratRobertaAleniusvarnärhonavslöjadeparetReinfeldtsseparationmedsyfteattpunkteraenstorysomExpressenvarpåspåren.Omdetvarettlyckatdragellerintekanlåtasvaraosagt–klartärdockattdetvarRobertaAleniussomsatteagendan.

  Annons
  Annons
  X

  RobertaAlenius.

  Foto: YVONNEÅSELL Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X