Annons
X
Annons
X

AlbinomördadiTanzania

YtterligareenalbinoharmördatsiTanzania.Mordetpåden10-årigaflickanägderumbaratimmarnaefterdetattlandetspresidentJakayaKikwetekrävdehårdaretagmotbrottslingarsomriktarinsigmotlandetsalbiner.

Flickanledavalbinism,bristpåpigment.Minst26andraalbiner,fleraavdemspädbarn,harmördatsilandetdetgångnaåret.

Häxdoktorerhävdarattalbinerskropparharmagiskaegenskaperochkriminellagängjagardärföralbinerisyfteattsäljakropparnavidare.

Albinojägarnakanfåmotsvarandenästanfyramiljonerkronorförenalbinokropp,enligtmyndigheterna.

Annons
X

19-årigeRickardCizavarnäraattfallaofferfördenbrutalaverksamheten.Hanlyckadesflyochgömdesigidjungelnifleradagar.

–Jagsprangsomvinden,jagvaralldelesskräckslagen,säger19-åringen.

DensenastetidenhardetförekommitenradmordpåochstympningaravalbineriöstprovinsenRuyigi.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –FolkharberättatattkroppsdelarfrånalbinersäljsiTanzania.Därplacerasdepåguldgruvor,detsägsattkroppsdelarnafårguldetattkommaupptilljordytan.Fiskareanvänderkroppsdelarföratthittastorafiskarsompåståshaguldimagen,berättarGiza.

  TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X