Annons
X
Annons
X

Äggbraförblodfetterna

Ettäggomdagenkanminskamåttetpåmagen.

Densomvillgåneriviktkangärnaätaägg,visarennystudie.

Iallmänhetkandeflestaätaettäggomdagenutanattkolesterolvärdenapåverkasnegativt.
Förpersonermedhögakolesterolvärdenärdetviktigareattätamindremättatfettänattminskaäggkonsumtionen.

Iallmänhetkandeflestaätaettäggomdagenutanattkolesterolvärdenapåverkasnegativt. Förpersonermedhögakolesterolvärdenärdetviktigareattätamindremättatfettänattminskaäggkonsumtionen. Foto: SCANPIX

StudienärpubliceradidenvetenskapligatidskriftenMetabolism,mendetbördirektpåpekasattdenfinansieratsavdenamerikanskaäggindustrin.

ForskarnavidUniversitetetiConnecticutharlåtitmedelålderskvinnorochmänmedsåkallatmetaboltsyndrom,olikariskfaktorerförhjärt-kärlsjukdom,ätatreäggomdagenellermotsvarandemängdavettannatlivsmedelmedliknandenäringsinnehåll.

Trotsatt”äggätarna”fickisigdubbeltsåmycketkolesterolsomtidigarekundeforskarnaeftertolvveckorsdietintesenågonförhöjningavkolesterolnivåernaiblodet.AlladeltagareistudienhadetvärtomfåttsänktblodfettochenhögreandelavdetnyttigakolesteroletHDL.

Annons
X

–Numeraharmanupptäcktattdethosfriskamänniskorfinnsenkontrollfunktionsåattnärmanfårisigmycketkolesterolgenommatenminskarupptagetavkolesterol,sägerHannaEneroth,risk-ochnyttovärderarevidLivsmedelsverket.

Imåttligamängderäräggettnyttigtlivsmedelsomexempelvisinnehållerhöghaltavhögvärdigtprotein.Gulaninnehållerocksåfettlösligavitaminer,främstA-vitaminochE-vitamin.

–Äggulanärjudenfetaredelenochvitanärdenmerproteinrikadelen,såvitaminernafinnsmycketiäggulan.Menvadäggeninnehållerberorpåfoderkompositionen.Beroendepåvadhönornafårförfodersåkanocksåvitamininnehålletvariera,sägerEneroth.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Attätaäggtillfrukostelleranvändadetimatlagningenärenligtforskarnabarapositivtfördensomvillminskapåbukfetman.Enordentligfrukostmedexempelvisfil,fullkornsmüsli,fruktochägggörattmanärmättlängreochdärförintelurasattsmåätaigenefternågontimme.

  Detmårmidjemåttetbraav.

  ThomasEriksson/TT

  Annons
  Annons
  X

  Iallmänhetkandeflestaätaettäggomdagenutanattkolesterolvärdenapåverkasnegativt. Förpersonermedhögakolesterolvärdenärdetviktigareattätamindremättatfettänattminskaäggkonsumtionen.

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X