LIVEUbåtsinsatsen i skärgården Försvaret: Kan handla om flera föremål i vattnet

Två nya iakttagelser ”Minst ett föremål” Fortsatt insats