Fortsatt jakt i skärgården ”Nato skulle sannolikt hjälpa om Sverige bad”

Amerikansk befälhavare: Än har ingen förfrågan kommit.