försvarslarmet ”Tyder på att
det finns något
där fortfarande”

Försvaret släppte bild på "farkost" – togs under söndagen.